August 6, 2019

Po testovacích prodejích se ruší prodej na Fler.cz, ale naopak z důvodu vyprodaných zásob v komiksových obchodech jsem doplnil několik kousků do E-shopu Crew-Krakatit, Comics Pointu a komiks je možné také získat u vstupu do velkého skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké Fakulty (Na Slupi 16, Praha). Také děkuji za stálý přísun objednávek! Na skladě je zatím komiksů dost pro každého :)

---

After the testing sales I am cancelling Fler.cz but on the other hand due to lack of my comics in the comic book stores I added few pieces in E-shop Crew-Krakatit, Comics Point and you can get a comic at the entrance to the large greenhouse of Botanical garden of Charles University (Na Slupi 16, Prague). Also thanks for the continuous supply of your orders! There are still enough comics for everyone :)

August 6, 2019

Mimo práci jsem si udělal tento skicovitý fan-art ze hry Octopath Traveler. To jen abyste věděli, že jsem naživu. Nebudu jej zařazovat sem do galerie, ale větší verzi je možné vidět na mém DA zde.

---

So aside my work I made this doodle fan-art for a beautiful game called Octopath Traveler. Just so you know I am alive. I am not going to put it in my gallery here but you can see a bigger version on my DA here.

June 22, 2019

Zatímco pracuji na nové sérii stripů a věnuji se své druhé práci, vytvořil jsem pár malých ilustrací křečíků Campbellových pro vznikající webovky o chovatelství.

---

While I work on a new series of comic strips and do my side job, I created several small illutsrations of Campbell's dwarf hamster for a new breeding content website.

April 6, 2019

 Dokončil jsem sérii stripů týkající se problematiky zaměstnávání. Stripy se objeví v učebnici pro střední školy a jako nádavek přikládám jeden strip, který bude v nejbližších dnech provázet promo veletrhu pracovních příležitostí. Tím spíš, že jsem po dlouhé době oprášil moje postavičky z humorného komiksu na pokračování Péťova dobrodružství!

---

So I recently finished comic strip series about emplyment issues. Comic strips will be printed in a book for middle schools. I am now showing up one of the bonuses I made for a career market promo (too bad it's in Czech). I used the original characters from my older series Péťova dobrodružství.

April 6, 2019

Zapomněl jsem to zmínit, ale v lednu 2019 se konalo vyhlašování komiksových cen Muriel a ač Rikki-tikki-tavi cenu nedostal, i tak mohu považovat za velký osobní úspěch, že se dokázal objevit mezi třemi nominovanými v kategorii Nejlepší studentský komiks.

Díky všem!

Výsledky jsou zde.

---

I forgot to mention this before but there was Czech comic award ceremonial Muriel held in January 2019 and even when Rikki-tikki-tavi was not awarded, it got among the three nominated in category Best Student's Comic which for me personally is a great success. Thank you all!

You can see the results here.

November 27, 2018

 Pro jeden fantasy projekt jsem vytvořil tuto ilustraci s větrným mlýnem.

Přidáno do ilustrací.

---

I made this illustration for a fantasy project.

Added to Illustrations.

October 14, 2018

Pozor! Pokud někdo upřednostňuje jiné formy koupě přes internet než můj objednávkový formulář (což plně chápu :), pak nově je možné pořídit komiks přes internetovou službu Fler:

https://www.fler.cz/zbozi/rikki-tikki-tavi-9959037

Děkuji všem kupujícím!

---

Attention! If you prefer other way to buy Rikki in comics than my order form (which I totally understand :) you can do so on Fler:

https://www.fler.cz/zbozi/rikki-tikki-tavi-9959037

Thanks to all buyers!

Vítek

October 10, 2018

Recenzi napsal Peter Šufliarsky, se kterým jsme se potkali na Crweconu 2018 a jemuž jsem také dal jeden recenzní výtisk. Peter mne recenzí velmi potěšil a já mu moc děkuji, že ji napsal v tak pozitivním duchu, protože i díky tomu jsem v další tvorbě motivován. Recenzi si přečtěte na tomto odkaze:

https://www.fandom.sk/clanok/komiks-rikki-tikki-tavi ---

The fourth review was written by Peter Šufliarsky; we had met before during Crwecon 2018 and I gave him the review print. Peter very pleased me by his review and I thank him for writing it in such positive way because also thanks to that I am motivated even more in my next art.

You can read the full text here: https://www.fandom.sk/clanok/komiks-rikki-tikki-tavi

Vitek

September 28, 2018

Snad už nastal správný čas, abych mohl zveřejnit tento komiks, který jsem vytvořil pro výstavu v portugalském městě Viana do Castelo. Tento rok 2018 měla výstava svůj třetí ročník a tentokrát nesla tematický název Gender Equality. Moc děkuji Ricardovi Ferreirovi, jenž mě k takovému pěknému projektu přizval.  Téma jsem se snažil zpracovat jako obvykle odlehčeně, ale posuďte sami.

Také jsem zřídil novou záložku v menu Comics-EN s názvem Oneshots, kde komiks můžete také najít.

---

Perhaps the time has come to publish this comic which I created for exhibition in Portuguese city Viana do Castelo. The exhibition was held by the third year in 2018, this time carrying theme title Gender Equality. Many thanks to Ricardo Ferreira who invited me to his amazing project. I tried to make the theme with ease as usual but take a look for yourself.

Also, I made a new tab in Comics-EN menu entitled Oneshots where you can also view the comic.

September 27, 2018

Děkuji moc všem, co si přišli koupit komiks nebo i jen tak poplkat, byl to příjemný víkend :)

---

Thank you all who did come to buy a comic or just have a little chit-chat, it was a pleasant weekend :)

Vítek

Please reload

Poslední příspěvky

April 6, 2019

November 27, 2018

September 28, 2018

Please reload

Archive